The SmileMan:D Snap Photographer :: 141108 이수역 항방양육관 @ 양꼬치 삼각갈비

141108 이수역 항방양육관 @ 양꼬치 삼각갈비Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:21:04Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:29:11Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:29:17Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:35:23Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:38:04Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:38:50Canon | Canon EOS 5D Mark III | Aperture priority | Partial | 1/250sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:19:37Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:39:23Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:39:37Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:42:12Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:42:19Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:42:33Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2014:11:08 18:49:01Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Partial | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Flash did not fire | 2014:11:08 19:48:58BGM : Axel F


The SmileMan:D Snap Photographer 


http://smileman.net

https://facebook.com/SmileManSnap
https://facebook.com/Smilemanj
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 동작구 사당2동 | 항방 양육관 이수2점
도움말 Daum 지도
Trackback 0 Comment 0
prev 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ··· 299 next